Etähoiva kotihoidossa julkisella sektorilla

Ikäihmiset haluavat asua tutussa kodissaan mahdollisimman pitkään. Suvanto Caren tarjoama etähoiva kotihoidossa mahdollistaa vanhuksen turvallisen kotona asumisen ja tuloksellisen hoivan järjestämisen julkiselle sektorille. Etähoiva auttaa tehokkaasti myös laitoshoidon palvelutarpeen vähenemistä. 

Kun omaisten huoli kasvaa vanhuksen selviämisestä omin voimin arjessaan, vaivaa myös ikäihmisiä kasvava yksinäisyyden pelko, turvattomuus ja huoli omasta terveydestä. Etähoiva kotihoidossa tekee kotona asumisen mahdolliseksi ja vähentää laitoshoidon palvelutarpeen kasvupaineita. 

Suvanto Care haluaa toimia suunnannäyttäjänä ja turvallisuuden luojana ja tuoda turvallisen kotona asumisen edellytykset ikäihmisille. Suvanto Caren kodin turvalaitteet mahdollistavat sen, että etähoiva kotihoidossa onnistuu huomaamattomasti, turvallisesti ja oikea-aikaisesti. 

Suvanto Care haluaa olla mukana järjestämässä tuloksellista hoivaa julkiselle sektorille. Tämä tarkoittaa myös laitoshoidon palvelutarpeen vähenemistä, hoivakulujen parempaa ennakoitavuutta ja vaikuttavuuden mittaroimista. Suvanto Care tekee yhteistyötä useiden alan suurimpien suomalaisten terveysalan yritysten kanssa. Ole yhteydessä ja suunnitellaan ratkaisu, jossa etähoiva kotihoito lisää turvallisuuden tunnetta kaikille osapuolille ja tehostaa hoivaa aivan uudelle tasolle.   

Etähoiva kotihoidossa tukee tuloksellisen hoivan järjestämistä

Suvanto Care haluaa oman innovaationsa turvin olla auttamassa kasvavan vanhusväestömme turvallisen hoidon järjestämisessä. Suvanto Caren ratkaisussa tilannetieto on reaaliaikaisesti koko hoivaketjulla. Vanhuksen arjen seuranta on kokoaikaista ja hoivan suunnittelua ohjaa aina todellinen tieto. Oikea-aikainen hoiva ja välitön apu voidaan järjestää ongelmatilanteissa. Vanhuksen elämänlaatu kohenee ja sosiaalisuus ja aktiivisuus lisääntyvät. 

Etähoiva kotihoidossa parantaa kotona asumisen turvallisuutta ja tuttu ympäristö edistää seniorin muistiterveyttä. Näin laitoshoidon palvelutarpeen kasvu on helpommin hallittavissa ja vanhustenhuollon kokonaiskustannukset paremmin ennakoitavissa. Oikea-aikaisen hoivan ansiosta myös erikoissairaanhoidon kustannukset vähenevät. 

Suvanto Care tukee tehokkaasti tuloksellisen hoivan järjestämistä julkiselle sektorille. Nykyisen mallin mukaan kunnan kotikäynnin kustannus on keskimäärin 50 euroa kerralta. Summa on viisinkertainen Suvanto Carella tuettuun malliin verrattuna, jossa etäkäynti hoidetaan puhelun tai videon välityksellä. 

Suvanto Caren avulla vanhustenhuollon kokonaiskustannukset paremmin ennakoitavissa

Hoivakäynnit voivat nykymallin mukaan olla asiakaskohtaisesti aikataulutettu 2–3 kertaan päivässä, jolloin asiakkaan tilannekuva saadaan vain paikan päällä käytäessä. Etähoiva kotihoidossa mahdollistaa, että etä- ja fyysiset käynnit hoidetaan tarvelähtöisesti, kuitenkin samojen päivittäisten käyntimäärien mukaan. Tällöin hoitajalla ja omaisella on jatkuva tilannekuva vanhuksen tilanteesta. 

Kahden kotikäynnin päivärytmillä Suvanto Carella tuettu malli on kolmanneksen halvempi nykyiseen malliin verrattuna, kolmen kotikäynnin rytmillä jopa yli puolet halvempi vaihtoehto. Jos ikäihminen tarvitsee palvelua kotona pärjäämisen tukemiseen, voidaan palvelu hoitaa Suvanto Kotona, DoseCan -lääkemuistuttajan ja Suvanto Videopuhelun avulla. Seniorin lääkkeenoton tukemiseen riittävät taas lääkemuistuttaja ja Suvanto Videopuhelu -palvelut. 

Suvanto Caren ”teknologiaseteli” omaisille on asiakkaalle edullisin malli. Teknologia tukee kotona asumista ja omaiset ovat päävastuullisia. Jatkuva tilannekuva ja hälytykset tulevat omaisille ja kotihoito huolehtii arviointikäynneistä. Tämä Suvanto Carella tuettu malli on arviolta kymmenen kertaa nykyistä kunnan kotihoidon mallia halvempi vaihtoehto. 

Suvanto Caren teknologiaseteli -mallia voidaan soveltaa myös niin, että omaiset ovat tukemassa kunnan kotihoitoa ja kotihoito huolehtii päivittäiset etäkäynnit. Tämä vaihtoehto on viisi kertaa nykyistä kuntien tarjoamaa mallia edullisempi, jossa vanhus on normaalisti kunnan kotihoidon asiakkaana.

Suvanto Care haluaa olla tukemassa niin yksityistä kuin julkista kotihoivaa. Etähoiva kotihoidossa on tulevaisuuden ratkaisu kasvavan vanhusväestön turvalliseen ja tulokselliseen hoitamiseen. Suvanto Caren avulla vanhustenhuollon kokonaiskustannukset ovat paremmin ennakoitavissa. Meillä on jo lukuisia julkisen sektorin asiakkaita ympäri Suomea. Haluatko sinäkin Suvanto Caren mahdollistamia asioita ja liittyä tyytyväisten asiakkaittemme joukkoon?

Haluatko näitä Suvannon mahdollistamia asioita?

tuloksellisen hoivan
järjestämistä
hoivakulujen parempaa ennakoitavuutta
laitoshoidon palvelutarpeen vähenemistä
turvallisen kotona
asuminen mahdollistamista
vaikuttavuuden
mittaroimista

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: