01.08.2021

Etähoito vanhustyössä on nykypäivää ja tulevaisuutta!

Ikäihmisten etähoito voi aluksi kalskahtaa vieraalta tai ikävän tekniseltä. Etähoidossa ei kuitenkaan ole tarkoitus sulkea pois inhimillistä tekijää, vaan tarjota ikääntyvälle enemmän joustoa selvitä arjessaan itsenäisesti. Palveluntarjoajan tai omaisen tehtävä on varmistaa, että tarvittava apu on aina napin painalluksen tai muun yhteyden päässä sujuvasti ja viipymättä.

Etähoito tukee ikääntyvän kotona asumista

Rajalliset käsiparit näkyvät eteenkin vanhustyön arjessa. Mistä löytyy tarvittavaa työvoimaa vastaamaan kysyntään ja kuinka parhaiten saamme mahdollistettua arvokkaan vanhuuden kohtuullisilla resursseilla? Se että ikääntyvä kykenee asumaan mahdollisimman pitkään kotona, on usein sekä ihmisen itsensä että palveluntarjoajan toive. Kotona asuminen on ymmärrettävästi elämän kannalta mielekkäämpää, mutta samalla se tulee laitoshoitoa huomattavasti edullisemmaksi.

Teknologian avulla turhat hälytykset jäävät pois

Kotihoidon toiminnassa sekä palveluiden kehittämisessä on ryhdytty hyödyntämään teknologiaa, minkä tarkoituksena on tuoda paitsi sujuvuutta ikääntyvän arkeen myös säästää henkilökunnan kapasiteettia. Esimerkiksi muistisairaudesta kärsivä itsekseen asuva voi hälyttää hoitohenkilökunnan paikalle useita kertoja päivässä ainoastaan siitä syystä, ettei muista että asia tarkistettiin jo hetki sitten. Nämä kiireelliset käynnit lyhentävät ikävästi muiden asiakkaiden luona vietettyä aikaa. Hoitajan on rynnättävä muistisairaan luo todetakseen, ettei mitään akuuttia taas tällä kertaa ollutkaan. Yksi asiakas saattaa tahattomasti viedä leijonanosan monen ikääntyvään hoitoon varatusta työajasta. Jos taas muistisairaalla on käytössä etäyhteydellä toimiva laite, kuten Suvanto Mukana -turvapaikannin tai Suvanto Videopuhelu, voi hoitaja soittaa laitteisiin ja olla yhteyksissä asiakkaaseen suoraan. Yhteyden avulla hoitaja voi arvioida avunpyynnön todellisen tarpeen ja pohtia jatkotoimenpiteet sen mukaan.

Suvanto Kotona hälyttää, kun poikkeavaa tapahtuu

Aina huolena ei ole ikääntyneen liiallinen hätäily, vaan päinvastoin. Apua ei muisteta, osata tai edes haluta hälyttää vaikka todellinen tarve olisi. Suvanto Kotona -laitteen avulla hoitohenkilökunta tai omainen voi seurata ikäihmisen normaalia arkea yksityisyyttä kunnioittaen. Laite kerää dataa ihmisen tavallisesta arkirutiineista ja ilmoittaa kaikesta tavallisuudesta poikkeavasta. Jos läheisen tai hoitajan huoli herää, hän voi tällöin ottaa yhteyttä tai lähteä katsomaan miten paikan päällä menee. Näin kenenkään ei tarvitse arvuutella tai suorittaa ikäihmisen kotiin ”pistokokeita”, kun liikkeistä on saatavilla koko ajan reaaliaikaista tietoa. Tämä tukeen myös ikääntyvän omaa itsenäisyyttä, kun hänen kotiinsa ei pistäydytä noin vain ennalta arvaamattomasti.

Jokainen kaipaa toisen ihmisen apua ja huomiota, eikä etähoidon tarkoituksena ole häivyttää tätä yhteyttä. Etähoito itse asiassa mahdollistaa juuri keskittyneemmän avun tarjonnan. Kun turhat kuormitukset voidaan purkaa, jää läheisille ja hoitajille paremmin aikaa fokusoida niihin ihmisiin, jotka henkilökohtaista apua tarvitsevat.