Etähoito kotihoidossa hoivantarjoajan apuna

Suvanto Caren palvelukokonaisuus varmistaa sen, että etähoito kotihoidossa toimii turvallisesti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Suvanto Care tarjoaa tilannetietoa koko hoivaketjulle, jolloin hoivan suunnittelua ohjaa aina todellinen ja ajankohtainen tieto. 

Suvanto Care haluaa toimia edelläkävijänä ja tuoda turvallista ja rauhallista vanhuutta kaikille. Etähoito kotihoidossa on kasvava trendi kotimaan ikääntyvän väestön turvallisen hoivan järjestämisessä sekä tuloksellisen hoivan tarjoamisessa myös julkiselle sektorille.

Turvallinen etähoito kotihoidossa onnistuu vaivattomasti Suvanto Caren avulla

Vanhuksilla tulee iän myötä erilaisia ongelmia niin liikkumiseen, toimintakykyyn kuin sairauksiinkin liittyen. Ymmärrettävästi omaisille kertyy kasvavaa huolta siitä, miten ikäihminen pärjää omin voimin arjessaan kaukana läheisistään. Suvanto Care -palvelukokonaisuuden avulla voidaan varmistaa laadukas ja turvallinen etähoito kotihoidossa, joka tuo hyötyä ja kasvavaa turvallisuudentunnetta kaikille osapuolille. 

Suvanto Care mahdollistaa sen, että vanhuksen tilanne on jatkuvasti tiedossa. Hoivantarjoaja saa hoivaa ohjaavaa tietoa asiakkaan hyvinvoinnista. Etähoito kotihoidossa voidaan hoitaa niin, että hoitajan työ kohdentuu täsmällisesti tarpeenmukaisiin hoivakäynteihin. Hoidon ohjaus tehostuu ja paranee, mikä tarkoittaa vähenevää stressin määrää hoitajalle, kiireettömämpiä käyntejä asiakkaan luona ja parempaa hoivan laatua. 

Jos mielenkiintosi heräsi, ole rohkeasti yhteydessä niin suunnitellaan yhdessä ratkaisu, joka varmuudella tuo helpotusta, hyötyä ja kustannustehokkuutta kotihoidon vaativalle toimialalle!

Suvanto Caren innovaatio nykyaikaistaa kotihoidon

Tämän päivän kotihoidossa hoitokäyntien tarve on hyvin hoitajalähtöinen. Kotona asuvan vanhuksen tilannetieto edellyttää säännöllisiä rutiinikäyntejä. Seniorin vointi ja tilanne on tiedossa vain käytäessä paikan päällä ja hoitovuorossa olevalla hoitajalla on täysi hoivavastuu. Säännöllisiä rutiinikäyntejä tulee päiväkohtaisesti paljon ja kiire on aina läsnä. Tämä kuormittaa hoitohenkilöstöä ja lisää sairauspoissaoloja.

Palvelutarpeen arviointi on myös hyvin haasteellista. Kun vanhuksen reaaliaikainen tilanne ei ole tiedossa ei apuakaan ole aina saatavilla oikeaan aikaan. Tilannekuvan puute huolettaa myös vanhuksen omaisia. 

Suvanto Caren etähoito kotihoidossa muuttaa tilanteen. Suvanto Caren kodin turvalaitteet mahdollistavat sen, että kotikäynnin tarve on asiakaslähtöinen. Ikäihmisen asuntoon asennetun langattoman sensoriverkon anturiyksiköillä kerätään automaattisesti tietoa vanhuksen aktiivisuudesta. Käytössä on reaaliaikainen ja ympärivuorokautinen tilannetieto. Hoivasta muodostuu näin tarvelähtöinen ja kotikäynnit hoidetaan tarvittaessa ja oikeaan aikaan. 

Vanhukselle voidaan kohdistaa reaaliaikainen apu. Asiakkaan luona käytettyä aikaa voidaan lisätä ja hyödyntää tapaamisiin ilman kiirettä. Suvanto Caren etähoito kotihoidossa mahdollistaa tietopohjaisen jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja omainen voidaan ottaa joustavasti mukaan hoivarinkiin. 

Etähoito kotihoidossa tarjoaa monia etuja hoivantarjoajalle

Suvanto Caren tarjoama etähoito kotihoidossa tuo monia etuja hoivantarjoajalle, kun siirrytään rutiineista asiakaslähtöisyyteen. Kun hoitajilla on vähemmän kiirettä ja stressiä se vaikuttaa suoraan hoitajien hyvinvointiin ja sairauspoissaolojen määrään. Näin työhyvinvointi paranee oleellisesti.

Hoidon ohjauksen tehostuesssa ja laadun parantuessa voidaan tarjota oikea-aikaista hoitoa, joka tukee samalla arvokasta vanhuutta. Myös turvallisuus paranee ja omaisen huoli helpottuu kun hoivarinkiin kuuluvilla on täsmällinen tieto ikäihmisen tilanteesta.

Haluatko näitä Suvannon mahdollistamia asioita?

hoivaa ohjaavaa tietoa asiakkaan hyvinvoinnista
tuloksellisen hoivan tarjoamista julkiselle sektorille
kattavaa tietoa hoidontarpeesta
kiireettömämpiä kohtaamisia
parempaa hoivan
laatua
hoitajien työn kohdentumista tarpeenmukaisiin hoivakäynteihin
sujuvaa viestintää
omaisten kanssa

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: