Suvanto-kylässä huolehditaan teknologian avulla yksin asuvista ja liikkuvista

 

Tiesitkö, että ikäihmisten keskuudessa  yleisimpiä laitokseen hakeutumisen perusteita ovat yksinäisyys, turvattomuus ja huoli terveydestä?

Suvanto® -kylässä kaikki asukkaat asuvat turvallisesti haluamallaan tavalla, useimmiten omissa kodeissaan. Myös ikäihmiset voivat elää turvallisesti kotonaan, sillä heistä huolehtivat ihmiset saavat jatkuvasti tietoa heidän hyvinvoinnistaan. Niin läheisten kuin hoitajienkin turha huoli poistuu, kun Suvannon ansiosta voidaan tukea tarvitsevien asukkaiden hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin puuttua jopa ennaltaehkäisevästi, mikäli jotain hälyttävää havaitaan.

Suvannolla tuetussa kylässä toimintakyvyn arvioinnissa ja hoivan palveluohjauksessa käytetään hyväksi Suvannosta saatua tietoa. Tieto voi kulkea asiakkaan, hoidontarjoajan, lääkärin ja läheisten välillä jopa etäyhteyksillä, kun mietitään yksin asuvan tuen- ja hoidontarvetta.

Ja jos kuitenkin yksin asuvan ja liikkuvan arjessa sattuu jotain normaalista poikkeavaa, auttajat saavat siitä välittömästi tiedon ja apua saadaan paikalle mahdollisimman nopeasti. Auttajana voi olla perinteisestä palveluntarjoajamallista poiketen myös läheinen, ystävä tai jopa vapaaehtoistyöntekijä, sillä hoivavastuuta voidaan jakaa helposti ja sujuvasti Suvannon kautta tarpeenmukaisille tahoille. Viimeisin tieto asukkaan hyvinvoinnista ja mahdollisista hälytyksistä on aina kaikilla asiaankuuluvilla henkilöillä yhtäaikaisesti.

 

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista