fbpx

Suvanto Care tukee omassa kodissa asumista

ja itsenäistä pärjäämistä

 

Tiesitkö, että ikäihmisten keskuudessa  yleisimpiä laitokseen hakeutumisen perusteita ovat yksinäisyys, turvattomuus ja huoli terveydestä?

Suvanto Caren ratkaisujen avulla ikääntyvä ihminen voi asua turvallisesti ja haluamallaan tavalla omassa kodissaan. Ikääntyvistä huolehtivat läheiset ja hoivantarjoajat saavat Suvannon avulla jatkuvasti tietoa heidän hyvinvoinnistaan. Niin läheisten kuin hoitajienkin turha huoli poistuu, kun Suvannon ansiosta voidaan tukea tarvitsevien asukkaiden hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin puuttua jopa ennaltaehkäisevästi, mikäli arjessa havaitaan jotain poikkeavaa.

Myös asukkaan jatkuvassa hoivan palvelutarpeen arvioinnissa voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi Suvannosta saatua hyvinvointitietoa, mikä mahdollistaa paremman hoivan ja oikea-aikaisen avun järjestämisen ikääntyneelle.

Jos yksin asuvan ja itsenäisesti liikkuvan asukkaan arjessa sattuu jotain normaalista poikkeavaa, auttajat saavat siitä välittömästi tiedon ja apua saadaan paikalle oikeaan aikaan. Auttajana voi perinteisestä palveluntarjoajamallista poiketen olla hoitajan lisäksi myös läheinen, ystävä tai vapaaehtoistyöntekijä, sillä hoivavastuuta voidaan Suvanto Caren palvelun avulla jakaa helposti ja sujuvasti tarpeenmukaisille tahoille. Viimeisin tieto asukkaan hyvinvoinnista ja mahdollisista hälytyksistä on aina kaikilla asiaankuuluvilla henkilöillä yhtäaikaisesti.

 

Tutustu Suvanto Caren palveluihin:

 

 

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista